Privacyverklaring

Sanne Swinkels Skin Care - Amsterdam 

  • Website. Op deze website maken we gebruik van cookies en vergelijkbare technologie. Hierdoor hebben wij een beter inzicht in het gebruik van de site en welke informatie het beste aansluit bij onze site  bezoekers. 
  • Client informatie. We verzamelen uw gegevens in de vorm van intake- en behandelverslagen eventueel aangevuld met foto's.  Deze gegevens worden gebruikt om de best mogelijke behandeling te bieden en om de resultaten te beoordelen. Deze gegevens worden enkel voor deze doeleinden gebruikt  tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Deze gegevens worden bewaard voor al onze clienten. 
  • Clienten hebben recht op inzage, rectificatie of wissen van alle persoonsgegevens. Neem hiervoor contact op via info@sanneswinkels.com of persoonlijk tijdens uw afspraak.  
  • U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.